Het Bestuur

Het dagelijks bestuur van het Parkstad Garde Regiment wordt gevormd door:

 
Voorzitter
Dhr. J. Wings
Wilhelminastraat 61
6461BH Kerkrade
voorzitter@parkstadgarderegiment.nl
Secretariaat
Dhr. J. Wings / Mevr. Lurken
Wilhelminastraat 61
6461BH Kerkrade
secretariaat@parkstadgarderegiment.nl
Penningmeester
Mevr. S. Lurken
Keerweg 113
6418 AC Heerlen
penningmeester@parkstadgarderegiment.nl