Het ontstaan en de oprichting:
O
nder de wimpel van:
Één voor allen en allen voor één

Eind maart 2003 komen enkele mensen bijeen en gaan alternatieven zoeken voor een familievereniging.
Er wordt uitgekeken naar een vereniging waar men een heel jaar mee bezig kan zijn en waar men zich kan inzetten voor een heel groot en breed publiek.
Maar ook een vereniging, waarvan maar ene is met een opzet als deze en waar humor, plezier met discipline samengaan.

In het Parkstad Garde Regiment, staan vrouw, man en kind centraal. Zij konden in alle onstaande regimenten zitting nemen, waar geen onderscheid was in uniform. Dat kon men ook zien, want je kwam in het actieve regiment en draagt het musketier uniform of men kwam in het inactieve regiment, waar men een zwarte blouse met het logo draagt, met een zwarte broek. De derde mogelijkheid was om toe te treden als steunend lid in het steunende regiment. Hier kwam in 2011 verandering in want het bleek dat de inactieve leden verre van in actief waren zodoende is de indeling nu Geüniformeerd, niet geüniformeerd en steunende leden. Op deze manier was de cirkel wederom rond en kon verwijzen naar de drie sterren van het logo.

In eerste instantie was er gekozen voor een Pruisisch leger uniform, maar hier is later een andere keuze in gemaakt door de leden, om ons toch te presenteren in musketier uniformen. Ontwerp d’Artagnan, omstreeks 1600. Bij de start waren deze in de kleuren van bordeaux en zwart gestald en later verandert in fel rood met zwart. En nu is men al bezig met het derde ontwerp, wat gepresenteerd zal worden op de regimentszitting in 2008, op 29 november.

Na enkele gesprekken met verenigingen van de Federatie Euregionale Gardes te hebben gehad, om toch te weten te komen hoe verenigingen van zo’n kaliber, om gaat met eerder vernoemde zaken, dan was hier de nodige expertise aanwezig en een grote hulp voor de personen van Parkstad Garde Regiment. Hierna was het logo ontwerp aan de beurt, na 25 voorbeelden driftig te hebben bekeken werd eindelijk na een goed gezamenlijk beraad een keuze gemaakt. In april word begonnen aan de regelvestiging van onze Parkstad Garde Regiment, het huishoudelijk reglement, Verder komen nog de volgende punten aanbod; uniform, rangen, wapens, regimentskwartier, bestuur, PR-/sponsorbeleid en de eerste oprichtingsvergadering. Als men van hier uit even een sprong naar 2007 maakt, ligt er dan een compleet uitgewerkt handboek, wat in 10 oktober 2006 aan de leden werd gepresenteerd en word deze nog steeds onder de loep genomen, steeds verbetert om alles nog beter gestructureerd te krijgen qua regels en standaards (procedures). Begin mei 2003 maakt de notaris zijn intrede, want dit was nog het enigste punt dat was af te handelen en 15 mei werden deze bekrachtigd door MR. Bert van de Weijer. Hierna werd al het voor afgaande goed gekeurd door de leden van PGR in de oprichtingsvergadering gehouden op 29 april 2003, in het Café Bie d’r Maurice. Buiten de humor en de lach, in het oprichtingsverhaal werden wij ook diep getroffen met de traan, toen wij op 18 mei, 3 dagen na onze officiële oprichting te horen kregen dat één van onze mede oprichters, na een bedrijfsongeval was overleden. Zo ziet u maar de weg van ontstaan en oprichting is niet altijd even makkelijk geweest.

In 2005 verlaat de garde de binnen stad van Heerlen en gaat op zoek naar een nieuwe locatie, daar Café Bie d’r Maurice zijn deuren gaat sluiten. Na enig speurwerk komt de locatie van het Streeperkruis in Landgraaf sterk naar voren. Ligging, zaal, is hier al een garde of gilde voorhanden? ect. ect. Tot heden, word de garde op allen fronten op een perfecte manier benaderd en ontvangen door de omringende verenigen uit Landgraaf. En daarna kon men zich volop concentreren op de contacten met de verenigingen uit de Parkstad gemeentes. En steeds meer komt men de garde tegen in deze zeven gemeentes.