Eind maart 2003 komen enkele mensen bijeen en gingen alternatieven zoeken voor een familievereniging. Er werd uitgekeken naar een vereniging waar men een heel jaar mee bezig kon zijn en zich kon inzetten voor een heel groot en breed publiek. Maar ook een vereniging, waarvan maar ene is met een opzet als deze en waar humor, plezier met discipline samengaan.

Met café Het Trefpunt in Kerkrade als thuishaven en het Regimentskwartier trekt dit regiment door Parkstad om hier de carnaval en de jaarlijkse activiteiten uit te dragen.

Heeft U interesse na het lezen van al bovenstaande kunt u contact opnemen via het secretariaat .